بانک پاسارگاد
پیشی میشی Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • از پیشی میشی چه خبر؟
  • با اضافه شدن شش بازیگر تازه به فیلم سینمایی پیش میشی فهرست بازیگران این فیلم تکمیل شده است.