بانک پاسارگاد
فرهنگ‌سازی اجتماعی Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر فرهنگ جامعه
  • در عصر ارتباطات دیگر اخبار به نقطه‌ای خاص تعلق ندارد. امروزه فناوری‌های نوین ارتباط چنان سرعت و عمقی به تغییرات اجتماعی داده‌اند که حتی پابرجاترین عرصه حیات بشری، یعنی فرهنگ، را نیز درنوردیده و انسان را در میانه یک دگرگونی فرهنگی قرار داده‌اند؛ چراکه سرعت انتقال جریان فرهنگی از‌طریق ارتباط نوین در حال افزایش است. […]