بانک پاسارگاد
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • شاه لقب می‌فروخت تا خرج سفر جور کند
  • شعار سال: در روزگار قاجار القاب نشاندهنده جایگاه و اهمیت افراد بود. «حسن ذوالفقاری» عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ۴۶کتاب درسی و غیردرسی تألیف کرده است که در میان آن فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌های فارسی، ادبیات مکتبخانه‌ای ایران و زبان و ادبیات عامه به چشم می‌خورد. او درباره انواع القاب […]