بانک پاسارگاد
شکسپر Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • نویسنده‌های ما به تاریخ اعتماد ندارند
  • رسول آبادیان با بیان این‌که نویسنده‌های ما به تاریخ اعتماد ندارند، نوشته نشدن رمان تاریخی را تقصیر تاریخ و تاریخ‌نویس دروغ‌گو می‌داند. شعارسال:رسول آبادیان با بیان این‌که نویسنده‌های ما به تاریخ اعتماد ندارند، نوشته نشدن رمان تاریخی را تقصیر تاریخ و تاریخ‌نویس دروغ‌گو می‌داند. این داستان‌نویس درباره رمان تاریخی و نوشتن در این‌ گونه ادبی […]