بانک پاسارگاد
شمس الملوک مصطفوی Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • ناشر، نویسنده ما متهمیم!
  • شعارسال: در روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب، همه می‌کوشند تا با استناد به آمارهای سرانه مطالعه، شمارگان کتاب‌ و وضعیت نشر، از حال و روز کتاب و کتابخوانی در کشور ابراز تأسف کنند. در حالی که بر این باوریم در این معادله، بدون در نظر گرفتن سهم «سیاستگذاری» نمی‌توان جامعه را متهم به «فقر مطالعه» کرد. […]