بانک پاسارگاد
شعر معاصر ایران Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • شعر عالی‌ترین زبانِ روح جمعی یک جامعه است
  • «آنتولوژی شعر اجتماعی ایران» کتابی است تألیف و گردآوریِ حافظ موسوی که امسال در نشر ورا منتشر شده است. موسوی در این کتاب با همکاری کاظم هاشمی منتخبی از شعر اجتماعی ایران ارائه داده است و چنان‌که او خود در پیشگفتار کتاب توضیح داده از شعر شاعران دوره مشروطه آغاز می‌شود و به شاعرانی می‌رسد […]