بانک پاسارگاد
شعر آئینی فاطمیه محمد سهرابی Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • به لب می‌آید از گفتار من جانی که من دارم…
  • می‌توان در اوج بهره‌مندی از مصیبت به اوج ادبیت هم دست یازید و اساساً کاربرد آرایه‌های لفظی و معنوی و ظرفیت‌های ادبی موجود در تاریخ ادبیات فارسی، تنافری با مرثیه‌سرایی‌های غلیظ امروزی ندارد.