بانک پاسارگاد
شخصیت ادبی Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • عمری با سعید نفیسی/ پریمرز نفیسی
  • باید اقرار کنم که در طول زندگی مشترکمان فقط یکی دو سال اول که هنوز کانون خانواده کوچک بود و فراغتی دست می‌داد به کارهای ادبی و نویسندگی شوهرم بی‌علاقه نبودم و در هر فرصت با رغبت کمک به استنساخ شاهنامه که در آن زمان در دست چاپ داشت و یا غلط‌گیری کتاب لغت فرانسه […]