بانک پاسارگاد
شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه فرهنگ و صداوسیما
  • مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد که به تدریج خلاصه‌ی هر یک از بخش‌های موضوعی آن در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی منتشر می‌شود. شعار سال: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ کتاب مهمی با […]