بانک پاسارگاد
شبکه‌های تلویزیون Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • استفاده از ماهواره در ایران قانونی خواهد شد؟
  • هم‌اکنون بیشتر شبکه‌های صداوسیما روی ماهواره‌ها قابل دسترسی است و بسیاری از شهروندان، از این طریق به شبکه‌های تلویزیون ایران دسترسی دارند؛ اما این حضور قطعاً باید توسعه کیفی چشمگیری داشته باشد، تا مخاطبان فارسی زبان ـ که هم‌اکنون میان صدها شبکه مخیر به انتخاب هستند ـ ترجیح دهند، مشتری برنامه‌های شبکه‌های تلویزیون ایران باشند. […]
  • شبکه‌های ۱ و ۳ بیشترین سریال تازه تولید را پخش کردند
  • تعداد زیادی سریال در سال گذشته از شبکه‌های مختلف تلویزیون پخش شدند، در این میان اما تعداد کمی مجموعه طنز روی آنتن رفته است. شعارسال: با نزدیک شدن به پایان سال عملکرد شبکه‌های تلویزیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و حتی مخاطبان نیز برنامه‌ها و سریال‌هایی که در طول یک سال گذشته از تلویزیون را دیدند […]