بانک پاسارگاد
شاعران ایران Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • کتاب و کتابخوانی در فضای آزاد می‌بالد
  • شعار سال: «شعر مدام در حال شکستن هنجارهاست و از این‌رو مدام با هرگونه استبداد یا اقتدار درمی‌افتد. از آنجا که هر آنچه در هنجار جامعه همچون نظام نهایی تبدیل به عادت یا کنش فرهنگی می‌شود، بتدریج در سویه جمود یا استبداد فرهنگی میل می‌کند. پس شعر با عادت زدایی یا هنجارزدایی، مدام با استبداد فکری […]