بانک پاسارگاد
شاعرانه Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • در شهرداری زبان، ساختِ شعر هم مجوز می‌خواهد!
  • دوستی دارم اهل موسیقی؛ نه فقط اهل موسیقی، که اسم و رسمی دارد در این هنر و هم مدرس موسیقی‌ است و هم خلاق در خلق اثر و هم مسئولیتی دارد در این حوزه- برای سر و سامان دادن کلاس‌های موسیقی در سطح پایتخت-. هفته پیش بود که در دفترش، دیدار و چای‌نوشی و گپ […]