بانک پاسارگاد
شابک Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • قیمت چاپ یک کتاب چقدر تمام می‌شود؟
  • مسئله و دغدغه چاپ کتاب همواره در مسیر کاری هر نویسنده و پژوهشگری بوده و همچنان بازگشت سال‌های سال از ورود صنعت چاپ و نشر به ایران این دغدغه پیش روی اهالی کتاب قرار دارد. شعارسال: برای چاپ کتاب همواره روبروی نویسنده راه‌های متنوع و مختلفی وجود دارد، اما سابق بر این، ترجیح نویسندگان بر […]