بانک پاسارگاد
سینما فاروس Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • چگونگی تأسیس اولین سالن سینما و ساخت فیلم ایرانی
  • گسترش سینما و سینما داری در ایران ۴سال پس از تأسیس سالن های سینما در جهان انجام شد. شعارسال:اولین مکان های نمایش برای عموم در ایران با فاصله کمی پس از نمایش فیلم در دربار ایجاد شد. نمایش برای عموم ابتدا از تهران و چند شهر متجدد دیگر، توسط مهاجران قفقازی، ارمنیان و ایرانیان از […]