بانک پاسارگاد
خارج شدن سازمان تعاون روستایی از لیست واگذاری به بخش خصوصی Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • کارنامه درخشان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
  • در مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۷ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ازعملکرد موفق این سازمان در خارج شدن از لیست واگذاری به بخش خصوصی و همچنین تحول چشمگیر در شاخص های عملکردی سازمان و شبکه تحت پوشش تقدیر شد.