بانک پاسارگاد
ایدئولوژی Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • چگونه ایدئولوژی، ادبیات را از زیبایی خالی می‌کند؟
  • کتاب «ایدئولوژی و ادبیات» اثر محمد هاشم اکبریانی که به تازگی در نشر مروارید منتشر شده است، به بررسی تطبیقی اندیشه‌های حافظ، مولوی، خیام، شاملو و فروغ فرخزاد پرداخته و سعی کرده نشان دهد کدام یک از این شاعران بیش‌تر از دیگری متأثر از «ایدئولوژی» بودند. شعار سال:  یک: در جهان ِ دوران جنگ سرد […]