بانک پاسارگاد
ایالت کارولینا Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • قوانین پوشش در کشورهای مختلف دنیا
  • شعار سال: در سراسر جهان قوانین مربوط به نوع پوشش و لباس پوشیدن به طور قابل توجهی متفاوت است. به طور کلی در بسیاری از کشورها در مورد اینکه چه لباسی باید پوشید، قانون مدونی وجود ندارد، اما با نگاه به نوع پوشش منع‌شده در قوانین این کشورها می‌توان غیرمستقیم به نوع پوشش متداول این […]