بانک پاسارگاد
انگلستان Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • صادق تبریزی از پایه گذاران نقاشیخط در ایران درگذشت
  • صادق تبریزی از پایه گذاران نقاشیخط در ایران و از هنرمندان مکتب «سقاخانه» در سن ۷۹ سالگی در لندن درگذشت. شعار سال: صادق تبریزی از پایه گذاران نقاشیخط در ایران و از هنرمندان مکتب «سقاخانه» در سن ۷۹ سالگی در لندن درگذشت. تبریزی که چندی پیش برای معالجه و درمان به کشور انگلستان رفته بود […]