بانک پاسارگاد
انقلاب صنعتی Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • چرا همدیگر را قبول نداریم ؟
  • چرا در کشورهای جهان سوم علم و دانش رشد نمی­ کند؟ چون افراد حاضر نیستند بر آنچه دیگری انجام داده صحه بگذارند و آجری بر روی آجرهای گذشته بگذارند. شعارسال:چرا در کشورهای جهان سوم علم و دانش رشد نمی­ کند؟ چون افراد حاضر نیستند بر آنچه دیگری انجام داده صحه بگذارند و آجری بر روی […]