بانک پاسارگاد
انقطاع فرهنگی Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • قانون گریزی ویژگی فرهنگی ایرانی‌ها نیست
  • شعارسال: سید محمد بهشتی در نشست تخصصی ” ایران کجاست، ایرانی کیست” (مطالعات طرح آمایش سرزمین) در محل سازمان برنامه و بودجه به وجود اختلاف فهم زیاد در مورد فرهنگ اشاره کرد و گفت: یکی از ابتدایی‌ترین موضوعاتی که باید تکلیف خود را راجع به آن مشخص کنیم، منظور از فرهنگ است. او افزود: در […]