بانک پاسارگاد
انسانیت Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • دستور زبان جهاني اخلاق
  • عواطف در جانوران اجتماعي، چه اهلي و چه وحشي، زيربناي بسياري از امور روزمره زندگي است. صعود نيازمند انگيزه، خطر كردن و خصومت‌ورزيدن است در حالي كه حفظ وضع موجود در گرو فرستادن پيام تمكين و ترس از بالادستان است. شعار سال: عواطف در جانوران اجتماعي، چه اهلي و چه وحشي، زيربناي بسياري از امور روزمره […]