بانک پاسارگاد
انجمن صنفی داستان نویسان Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • حقوق مؤلف و ناشر نیازمند شفاف‌سازی است
  • دبیر انجمن صنفی داستان‌نویسان تهران می‌گوید بسیاری از نویسندگان با حقوق مادی و معنوی خود آشنا نیستند و جای بسیاری از این حقوق در قراردادهای میان آنها و ناشران خالی است. شعار سال: دبیر انجمن صنفی داستان‌نویسان تهران می‌گوید بسیاری از نویسندگان با حقوق مادی و معنوی خود آشنا نیستند و جای بسیاری از این حقوق […]