بانک پاسارگاد
انجمن‌های میراث فرهنگی کشور مسئول دفتر میراث جهانی و امور بین‌الملل اداره‌کل میراث فرهنگی استان سمنان هانی رستگاران Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • انجمن‌هایی که در نبود قانون، مُهره سیاسی جابه‌جا می‌کنند
  • مسئول دفتر میراث جهانی و امور بین‌الملل اداره‌کل میراث فرهنگی استان سمنان می‌گوید: متاسفانه تعریف درستی از وظایف، حدود اختیارات یا خط مشی هدف‌مندی برای سازمان‌های مردم‌نهاد از بدو تصویب و ابلاغ قوانین مترتب بر تأسیس این نهادها در کشور تهیه و ارایه نشده است.