بانک پاسارگاد
انجمن‌های صنفی Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • از زلزله، داعش و نجومی‌بگیرها ننویسید تا ممنوع القلم نشوید!
  • هیأت رسیدگی به تخلفات متکی بر تفسیر خود، می‌تواند مانع ادامه فعالیت روزنامه نگاران برجسته شود و آنها را ممنوع القلم کند! همچنان اخراج دائم از صنف به منزله محرومیت مادام العمر از روزنامه نگاری در این قانون وجود دارد… مواردی چون جریحه دار کردن افکارعمومی، تخلف حرفه‌ای تلقی شده است! اگر اصرار بر راه […]