بانک پاسارگاد
انتشارات نیلوفر Archives | اخبار فرهنگ و هنر | همسونگر
  • چاپ دوم رمان «سگ» منتشر شد
  • چاپ دوم رمان «سگ» از سوی انتشارات نیلوفر وارد بازار کتاب شده است.
  • داستان نهضت مقاومت و تضاد دو نسل
  • «شغل پدر» رمانی از سرژ شالاندون نویسنده برجسته فرانسوی با ترجمه مهستی بحرینی بتازگی از سوی انتشارات نیلوفر به بازار آمد. از سرژ شالاندون پیش از این دو رمان دیگر تحت عنوان «افسانه پدران ما» و «بازگشت به کیلی بگز» با برگردان مرتضی کلانتریان توسط نشر آگه به بازار آمده بود که «بازگشت به کیلی […]