بانک پاسارگاد
اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی ۹ فروردین شبکه‌های ۴ و ۷
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز شنبه ۹ فروردین از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.
  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
  • ۵